digipöörde toetus

Ettevõtete digipöörde toetus

Käes on aeg teha digipööre!

Riik toetab ettevõtteid digipöörde läbiviimiseks kuni 300 000 euroga ja Digiarhitekti eksperdid aitavad teid kogu teekonnal. Aitame teil välja mõelda digitaliseerimise tegevused, koostada digitaliseerimise teekaardi, kirjeldada digilahendustele lähteülesanded, küsida neile pakkumised, hinnata tegevuste keskkonnamõju ning kogu toetuse taotlus nõuetekohaselt ära vormistada. 

Kellele digipöörde toetus mõeldud on?

EASi ja KredExi ühendasutus rahastab 2022. aasta augustist ettevõtete automatiseerimist, digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu kogumahus 56+ miljoni euroga. Toetuse summa on kuni 300 000 eurot ühe ettevõtte kohta ning toetuse määr sõltub ettevõtte suurusest ja/või asukohast. 

Toetus on mõeldud ettevõtetele, kes tegutsevad töötlevas tööstuses, mäetööstuses ning paljudes muudes sektorites.

Mille jaoks digipöörde toetust saab?

Toetatavad tegevused on:

 • Materiaalse vara omandamine;
 • Immateriaalse vara omandamine;
 • Lepingulise teadustegevuse, ostetud või litsentseeritud teadmise ja patendi kulu;
 • Koolituste läbiviimine;
 • Projektiga seotud nõustamisteenus;
 • Projektiga seotud töötajate ja võlaõiguslepingu alusel tegutsevate isikute töötasu.

Digipöörde tegevuste abil vähendatakse inimsekkumise vajadust, suurendatakse tarneahela efektiivsust ja tõstetakse digitaalset küpsust.

Täpsem info digipöörde meetme ja toetavate tegevuste kohta on leitav EASi kodulehelt: https://eas.ee/grants/digipoorde-toetus/.

Kuidas saame abiks olla digipöördel?

Aitame teid digipöördel kõigis etappides alates ideede kogumisest kuni toetuse taotlemiseni ja digitaliseerimise tegevuste elluviimiseni, sh:

 • Mõtleme välja digitaliseerimise visiooni ja koostame digitaliseerimise teekaardi
 • Kirjeldame digilahenduste lähteülesanded ja küsime neile nõuetekohaselt pakkumised
 • Hindame „ei kahjusta oluliselt“ põhimõttele vastavust
  • EL roheleppest tulenevalt ei tohi toetatavad projektitegevused tekitada olulist kahju ühelegi keskkonnaeesmärgile. 
  • Aitame läbi viia „ei kahjusta oluliselt“ hindamise, kus selgitame välja projekti tegevuste mõju keskkonnaeesmärkidele ja vajadusel anname soovitusi projekti tegevuste vastavusse viimiseks.
 • Koordineerime taotluse ja aruandluse koostamist ning esitamist 
  • Veendume, et ettevõte vastab toetuse tingimustele.
  • Kogume kokku kogu olulise info taotluse jaoks.
  • Aitame täita vajalikud vormid (sh eelarve vorm ja tegevuskava, finantsprognoosid, “ei kahjusta oluliselt” vorm) ja esitada taotluse e-toetuse keskkonnas.
  • Suhtleme EASiga küsimuste lahendamisel.
  • Aitame koostada vahe- ja lõpparuandeid.
 • Toetame lahenduste elluviimisel teid projektijuhi/analüütiku/koordinaatori rollis või tellija järelevalve teostajana

 

Arutame koostöövõimalusi ja kujundame üheskoos teie ettevõtte digitaalse tuleviku!