digitaliseerimise teekaart

Digitaliseerimise teekaart

Pakume digitaliseerimise teekaardi koostamise teenust, mille käigus vaatame ettevõtet kui tervikut (vt organisatsiooni aspekte) ning hindame kuidas on kõige mõistlikum digitaliseerimisele läheneda. Oleme nii strateegilisel kui detailsel tasemel aidanud ettevõtteid digitaliseerimisel üle 10 aasta ja omame arusaama kõikidest olulisematest digitaalsetest tehnoloogiatest. Meie ekspertidel on sügavad teadmised nii IT valdkonnast kui ka ärikorraldusest. See kombinatsioon võimaldab meil leida parimad lahendused teie ettevõttele.

Digitaliseerimise teekaardi koostamiseks analüüsime tänast olukorda ja saame aru, mis tasemel on digitaliseeritus, millised on teie ettevõttes esinevad kitsaskohad ja probleemid ning kuhu tahate tulevikuvaates jõuda. Teadmise tänasest olukorrast ühendame digitaalsete tehnoloogiate võimalustega ja koostame plaani digitaliseerimiseks. Digitaliseerimise plaan hõlmab prioriseeritud lahendusi probleemidele ja võtmeisikute soovidele ning lahenduste elluviimise hinnangulist maksumust ja tegevuskava.

Kuna oleme sõltumatu teenusepakkuja, siis me ei püüa müüa konkreetseid digitaalseid lahendusi, vaid hindame reaalseid kitsaskohti ja vajadusi ning leiame just teile sobiliku lahenduste komplekti.

Teekaardi koostamise tulemusena saab ettevõtja:

  • ülevaate oma ettevõtte ärimudelist, tarneahelast ning tootmise või teenuse osutamise protsessist;
  • selguse kitsaskohtadest, probleemidest ja võtmeisikute soovidest, mida saab lahendada digitaliseerimise abil;
  • hinnangu kitsaskohtade lahendamise prioriteetsusele, lahenduste maksumusele, tasuvusajale, küberturvalisusele ja mõjule ettevõtja ärimudelile ning majandustulemustele;
  • hinnangu lahenduste vastavuse kohta põhimõttele „ei kahjusta oluliselt”;
  • lahenduste elluviimise kolme aasta tegevuskava.

Digitaliseerimise teekaardi koostamiseks on võimalik EASi ja KredExi ühendasutusest taotleda toetust kuni 10 000 eurot, mis moodustab projekti kogumaksumusest kuni 50%-70%. Digiarhitekt tagab, et koostatud teekaart lähtub heast tavast – https://eas.ee/digitaliseerimise-teekaardi-hea-tava/.

Rohkem infot toetuse tingimuste kohta leiab EASi kodulehelt: https://eas.ee/grants/digitaliseerimise-teekaardi-toetus/

Soovi korral oleme valmis tegema EAS meetmes nõutud tingimustest palju sügavama analüüsi, mille käigus keskendume teie jaoks olulistele valdkondadele ja teemadele. Selleks võib olla näiteks detailne äriprotsesside kaardistamine, äriplaani kirjeldamine, finantsanalüüside teostamine, aruandluse ja andmete liikumise kontseptsiooni kirjeldamine, küberturbe korraldamise planeerimine ja riskide hindamine või IT lahendustele reaalsete lähteülesannete koostamine. Sellistes lähteülesannetes on süsteemselt ja detailsel tasemel kirjeldatud nõuded ja vajadused planeeritud lahendustele. Nende abil on võimalik hankida valmistarkvara juurutaja või arenduspartner, saada adekvaatne hinnang maksumusele ja reaalselt digitaliseerimisega alustada.

Digiarhitekti koostatud digitaliseerimise teekaardi ja lahenduste lähteülesannete abil on võimalik minna taotlema ka ettevõtete digipöörde toetust, et planeeritud digitaliseerimise tegevused riigi abiga ellu viia. Soovi korral aitame teid ka täiendava info kogumisel, keskkonnamõjude hindamisel ja digipöörde taotluse vormistamisel. Loe meie metoodikast rohkem siit: https://digiarhitekt.ee/ettevotete-digipoorde-toetus/

Digiarhitekti eksperdid on hea meelega teile abiks ka lahenduste elluviimisel tellijapoolse projektijuhi/analüütiku/koordinaatorina või tellija järelevalve teostajana.