Digiarhitekt

Sinu sõltumatu partner digitaliseerimisel

Digiarhitekt aitab organisatsioonidel digitaliseerida ehk muuta äri toimimist efektiivsemaks digitaalsete tehnoloogiate abil.
Sarnaselt hoonete arhitektiga vaatame suurt pilti ja veendume, et planeeritavad digitaalsed lahendused on sobivad, täidavad ootused ning loovad võimalikult suure väärtuse mõistlike kuludega.

Toetame organisatsioone kõikides digitaliseerimise etappides:

 1. analüüsime ja kirjeldame tänase olukorra,
 2. mõtleme ühiselt välja ja sõnastame tulevikuvisiooni koos strateegiaga,
 3. kirjeldame konkreetse tegevusplaani elluviimiseks ning
 4. oleme abiks ka planeeritud muutuste teostamisel.

Digitaliseerimisel vaatame organisatsiooni kui tervikut ja arvestame järgmiste aspektidega:

 • Ärimudel ja äristrateegia

 • Tooted ja teenused

 • Äriprotsessid

 • Kliendid

 • Personal

 • Tarnijad, partnerid

 • Juhtimissüsteemid ja sisereeglid

 • Väliskeskkond ja trendid

 • Õigusaktid ja lepingud
 • Digitaalsed tehnoloogiad / IT lahendused
 • IT infrastruktuur ja alustehnoloogiad

 • Andmed ja aruandlus

 • Infoturve

 • Isikuandmete kaitse ja privaatsus
 • Intellektuaalne omand

 • Finants

 • Projektid ja aktiivsed tööd
 • Kvaliteet

Pakutavad teenused

 • Digitaliseerimise alane nõustamine
 • Digitaliseerimise strateegia ja tegevuskava koostamine, sh digitaliseerimise teekaardi koostamine
 • Digitaalsete teenuste ja toodete kavandamine, väljatöötamine ning juhtimine
 • Keerukate muutuste juhtimine ja äri- / IT-arhitektuuri haldamine, nende korraldamise nõustamine

 • Juhtimisaruandluse, mõõdikute, ärianalüütika ja andmete haldamise alane nõustamine
 • Äriprotsesside kaardistamine ja parendamine, protsesside juhtimise nõustamine
 • Ärianalüüs ja nõuete kirjeldamine, sh IT lähteülesannete koostamine ja kasutajakogemuse disainimine
 • IT valdkonna arendamine, juhtimine ja korraldamise nõustamine
 • IT projektide ja hangete kavandamine, juhtimine, järelevalve teostamine ning korraldamise nõustamine
 • Tarkvaraarenduse juhtimine ja korraldamise nõustamine
 • lnfoturbe juurutamine, juhtimine ja korraldamise nõustamine, sh riskianalüüsi teostamine
 • Privaatsuse ja andmekaitse alane nõustamine, sh GDPR nõuetele vastavuse hindamine ja saavutamine

 • Intellektuaalomandi küsimustes nõustamine
 • IT valdkonna lepingute analüüs ja koostamine

Juhindume teie organisatsiooni vajadustest ja soovi korral pakume teisigi teenuseid, mis hõlmavad organisatsiooni aspektide digitaliseerimist.

Võtke meiega ühendust ja leiame koos sobiva lahenduse.

Valdkondlik kogemus

Digiarhitekti eksperdid on aidanud väikseid, keskmisi ja suuri organisatsioone nii avalikus kui ka erasektoris.

Valdkonnad, kus Digiarhitekti eksperdid on varasemalt tegutsenud:

Tootmine

 • Toit
 • Alkohol
 • Energia
 • Betoonelemendid
 • Teraselemendid
 • Biotehnoloogiline materjal
 • Puitmajad
 • Saunad
 • Puitpelletid

Teenusepakkumine

 • Logistika ja laoteenus
 • Jaekaubandus
 • Tervishoid
 • Hasartmängud
 • Õigusteenus
 • Finantsteenus
 • Raamatupidamine
 • Kindlustustegevus
 • Ehitus
 • Kinnisvarahaldus
 • Avalik haldus
 • Vesi ja kanalisatsioon
 • Kõrgharidus
 • Kutseharidus
 • Teadus- ja arendustegevus
 • Logistika ja laoteenus
 • Jaekaubandus
 • Tervishoid
 • Hasartmängud
 • Õigusteenus
 • Finantsteenus
 • Raamatupidamine
 • Kindlustustegevus
 • Ehitus
 • Kinnisvarahaldus
 • Avalik haldus
 • Vesi ja kanalisatsioon
 • Kõrgharidus
 • Kutseharidus
 • Teadus- ja arendustegevus

Miks kaasata meid?

 • Pakume sõltumatut teenust, kuna me ei ole teiste süsteemide / lahenduste edasimüüjad

 • Meil on erinevate aspektide (sh ärikorraldus, IT, infoturve, andmekaitse) tervikliku kokkusidumise kogemus

 • Suudame suurt infohulka tõhusalt analüüsida ja visualiseerida

 • Meil on kogemus suurte infosüsteemide planeerimisel ja loomisel

 • Kasutame töökeeltena eesti ja inglise keelt

 • Meil on tugev projektijuhtimise kogemus

 • Juhindume parimatest praktikatest ja rakendame teaduspõhist lähenemist