Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest sai Digiarhitekt OÜ Starditoetust 14 518,06 eurot, millega finantseeriti ettevõtte turundustegevusi, sh loodi ettevõttele veebileht, soetati teenuse pakkumiseks vajalikku materiaalset ja immateriaalset põhivara ning kaeti tööjõukulusid. Projekti eesmärk oli käivitada ettevõtete digitaliseerimise toetamise teenus.