Merilin Teppo

Analüütik, IT-jurist

Merilin on Digiarhitekti konsultant, kes nõustab IT-õiguse teemadel ja osaleb digitaliseerimise projektides analüütikuna.

Ta on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Samuti läbis ta õpingute käigus IT-õiguse magistriprogrammi.

Magistriõpingute käigus läbis Merilin täiendavalt ka arvutiteaduse instituudis ärianalüüsiga seonduvad ained ja omab seega International Institute of Business Analysis (IIBA) digitaalse ärianalüüsi sertifikaati.

Varasemalt on Merilin praktiseerinud erinevates õiguskaitseorganites (politsei, prokuratuur, kohus) ning andnud klientidele õigusnõu Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroos.